• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com

نحوه ی عملکرد میراگرهای پانلی

در سیستم میرایی پانلی، با استفاده از دو پانل صلب، جا به جایی های نسبی طبقه در حالت ایده آل همان جا به جایی نسبی بین دو پانل خواهد بود و جا به جایی رفت و برگشتی در میراگری که بین آنها قرار می گیرد با استفاده از مکانیزم اصطکاکی - دورانی مستهلک می شود. مزیت عمده این سیستم، قابلیت استفاده از آن در دهانه هایی است که امکان سیستم مهاربندی وجود ندارد و این سیستم با اشغال تنها حدود 1.5 متر از دهانه، تناسب زیادی با فضاهای معماری دارد.