• تلفن : 88799175 - 021
 • ایمیل: info@behsazandishan.com
در سال های گذشته تحقیقات بسیاری در رابطه با تاثیر انواع مواد زائد بر ضریب اصطکاک انجام شده است که نتایج نشاندهنده تاثیر قابل ملاحظه رسوب مواد زاید موجود در هوا بر روی ضریب اصطکاک می باشد. نتایج این تحقیقات نشان دهنده آن است که، با توجه به تاثیرپذیری مستقیم نیروی اصطکاک از ضریب اصطکاک، برای داشتن رفتار مناسب میراگر لازم است سطح اصطکاک عاری از هر گونه مواد زائد باشد. از این روایجاد شرایط مطلوب برای اصطکاک بسیار پر اهمیت بوده و لازم است صفحات اصطکاک به صورت محصور بر روی هم قرار داشته باشند.
صفحات لغزش خارج از ناحیه همپوشی (در حالت فعال نشده) در میراگرهای اصطکاکی انتقالی به دلیل ماهیت عملکرد این نوع میراگرها در معرض شرایط محیطی می‌باشد که این امر باعث می‌شود در طول زمان آلودگی‌های موجود در شرایط کارگاهی بر روی سطوح لغزش قرار گرفته و در لحظه‌ی وقوع زمین لرزه عملکرد این میراگر را دچار اخلال نماید. نتایج آزمایش میراگرها به طور معمول، حتی در صورت انتخاب و آزمایش یک میراگر پس از سال‌ها، تحت شرایط ایده‌ال انجام می پذیرد که این امر باعث می‌شود نتایج آزمایشگاهی با آنچه در واقعیت با گذر زمان اتفاق می‌افتد متفاوت باشد.
در میراگرهای اصطکاکی- دورانی به علت مکانیزم دورانی و محفوظ ماندن سطح لغزش در طول زمان این نقیصه بر طرف شده است.

میراگر اصطکاکی دورانی به دلیل عملکرد دورانی خود دارای صفحات لغزش محفوظ می‌باشند و این بدان معنی است که صفحات لغزش در قبل و در هنگام دوران و بعد از آن همواره یکسان و محفوظ هستند و این ناحیه در تمام حالت مابین دو صفحه لغزش قرار خواهد داشت، این در حالی است که در میراگرهای اصطکاکی انتقالی همواره بخشی از ناحیه لغزش غیر محفوظ بوده و مابین صفحات لغزش قرار نمی‌گیرد. این ویژگی در میراگرهای اصطکاکی دورانی باعث می‌شود احتمال نفوذ گرد و خاک و مواد زائد به ناحیه لغزش از بین برود و عملکرد قابل اطمینان در طول عمر سازه قابل پیشبینی باشد.

لذا نیاز به کنترل و بازدید دوره ای میراگرهای انتقالی جهت اطمینان از ایجاد چنین شرایطی لازم می‌باشد که با توجه به مشکل فراوان انجام این بازدیدها و گاها غیر قابل دسترس بودن میراگرها این ابهام در عملکرد دراز مدت میراگر وجود خواهد داشت.

 • جذب کاملاً مؤثر انرژی زلزله و کاهش آسیب در سازه
 • عدم نیاز به سرویس و نگهداری پس از نصب
 • قابلیت نصب ساده و سریع
 • ایده آل برای مقاوم سازی ساز‌ه‌های موجود
 • کاربردهای متنوع و مدلهای بکارگیری گوناگون
 • دارای وزن و حجم کم و قابلیت تطبیق با شرایط خاص هر پروژه
 • قابلیت تنظیم یا تعویض پس از زلزله )در محل(
 • حفظ عملکرد در هنگام زلزله و پس از زلزله اصلی )پس لرزه ها(
 • عدم تغییر مشخصات مکانیکی با گذشت زمان در اثر تغییر درجه حرارت )برخلاف میراگرهای ویسکوز(
 • اقتصادی تر نسبت به سیستم‌های مشابه در دنیا
 • ایجاد ارزش افزوده در ساختمان به­واسطه استفاده از تکنولوژی روز دنیا
 • امکان ایجاد ظرفیت‌های مختلف با به کارگیری میراگرهای متفاوت .
 • امکان حذف جابه‌جایی ماندگار سازه پس از وقوع زلزله با کم کردن Clamping Force. این کار به راحتی با شل کردن پیچ‌ها قابل انجام است و سبب ایجاد Self-Centering خواهد شد.
 • امکان تغییر در ظرفیت میراگرها پس از وقوع زمین‌لرزه، متناسب با تغییر در خصوصیات ذاتی سازه. به عبارتی با انجام یک روند Health Monitoring در سطح مورد نظر، می‌توان تغییر در خصوصیات لرزه‌ای سازه و در نتیجه وقوع زمین لرزه اصلی را بدست آورد و ظرفیت میراگرها را متناسب با ویژگی‌های جدید سازه و جهت مقابله با نیروی زلزله بعدی (پس لرزه‌ها و یا زلزله‌های آتی) تنظیم کرد. این کار نیز هم با ترکیب میراگرها و هم تنظیم Clamping Force قابل حصول است.
 • اعمال نیروی ثابتی به اتصالات و سازه در تمامی زلزله‌ها (در این میراگرها بر خلاف میراگرهای ویسکوز نیروی دمپر مستقل از سرعت و ثابت است)
 • عدم احتمال نشت در دمپرهای اصطکاکی-دورانی به دلیل عدم وجود هیچ گونه مایعی در ساختار این میراگر (بر خلاف میراگرهای ویسکوز)

از جمله مزایای میراگر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

متفاوت بودن مکانیزم آزمایش تک محوری با عملکرد واقعی

طبق آیین نامه مربوط به سیستم های کنترلی، برای رعایت الزامات مربوطه لازم است میراگر تحت آزمایش های مشخص شده در آیین نامه قرار بگیرند تا از نحوه ی عملکرد آنها اطمینان حاصل شود. این آزمایش ها بطور معمول به صورت اعمال کنش های محوری انجام می‌شود و این در حالی است که میراگرهای انتقالی تحت تاثیر تغییر شکل های لرزه ای غیر محوری در راستای میراگر نیز قرار میگیرند. در این میراگرها علاوه بر جابجایی‌های محوری، میراگر تحت نیروهای خمشی درون صفحه و خارج صفحه نیز قرار می‌گیرند. نیروهای خمشی درون صفحه بدلیل دوران های ایجاد شده در محل اتصال تیر به ستون و یا مرکز تیر‌ها برای میراگرهای افقی بوجود می‌آیند. در نتیجه دوران های های بوجود آمده باعث ایجاد تلاش های ناخواسته در صفحات لغزش می‌شود و در عمل رفتار میراگر با آنچه در نتایج آزمایش تک محوری اتفاق می افتد متفاوت خواهد بود و باعث ایجاد عدم قطعیت در تحلیل و طراحی می‌گردد.

میراگر های اصطکاکی دورانی بدلیل مکانیزم دورانی خود مشکلی در این زمینه نداشته و اصولا برای ایجاد هر گونه دوران در محل اتصالات اصطکاکی طراحی شده اند.

ایجاد خوردگی در صفحات میراگرهای اصطکاکی انتقالی بدون پد

در میراگرهای اصطکاکی خطی که از پدهای اصطکاکی در آنها استفاده نشده است در هنگام لغزش صفحالت لغزش دچار خوردگی شده و و باعث از بین رفتن موارد محافظ بر روی این صفحات می‌شود. بدلیل عملکرد خطی این میراگر این صفحات آسیب دیده و بدون محافظ پس از لغزش در خارج از ناحیه همپوشانی قرار گرفته و به مرور زمان به دلیل شرایط محیطی دچار خوردگی و زنگ زدگی می‌شوند. در صورت وجود پتانسیل این خرابی در میراگرلازم است تمام صفحات لغزش میراگرها بعد از زلزله مورد بازبینی و ترمیم قرار گیرند که این امر میتواند بسیار هزینه بر باشد.

نمونه از صفحات لغزش اصطکاکی خطی آسیب دیده بدون پد اصطکاکی