• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com

شرکت Damptech یک میراگر 5200 کیلو نیوتنی که از بزرگترین میراگرهای دنیا محسوب می‌شود را طراحی و آزمایش کرده است. این میراگر با هدف استفاده در برج ترمینال آبنوباشی، بلندترین برج ژاپن، طراحی و ساخته شده است. این میراگر در تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه فنی دانمارک مورد آزمایش قرار گرفته است. در شکل‌های زیر تصاویری از این آزمایش قابل مشاهده است.

میراگر 5200 کیلو نیوتنی و آزمایش آن

بزرگترین میراگر اصطکاکی در دنیا با ظرفیت 10000 کیلونیوتن طراحی و در حال ساخت می‌باشد.