• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com

میراگرهای اصطکاکی دورانی در تیرهای پیوند