• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com

کاربرد در سطح جداسازی

استفاده از میراگرهای اصطکاکی دورانی در سطح جداسازی به همراه جداسازهای HDRB به عنوان جایگزین جداسازهای LRB روشی مناسب است که با برطرف کردن نقایص جداسازهای با هسته سربی، ایجاد مطلوبیت فنی و اقتصادی می نماید. این روش در چندین پروژه در کشور ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است.