• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com
رفتار پایدار میراگر تحت جابجایی ایجاد شده در هنگام زلزله مطابق با استاندارد‌های بین المللی

رفتار پایدار میراگرهای اصطکاکی – دورانی DAMPTECH در مراکز مختلف آزمایشگاهی معتبر دنیا تست شده و نتایج آن نشان دهنده رفتار کاملا پایدار و قابل اعتماد بوده است. در شکل زیر نمونه نتایج آزمایش روی یک میراگر 800 کیلونیوتنی با جابجایی 140 میلیمتر قابل ملاحظه می‌باشد. همانطور که در شکل‌های زیر دیده می‌شود سطح نیرو میراگر در سیکل های مختلف آزمایش پایدار بوده است که امر یکی از مهمترین نکات در رابطه با عملکرد میراگر در سیکل‌ای مختلف زلزله می‌باشد. نمونه‌هایی دیگر از نتایج آزمایش میراگرهای اصطکاکی دورانی در ادامه آمده است.

نتیجه تست یک میراگر اصطکاکی دورانی چهارگره‌ای 800kN تا جابجایی 14 سانتی متر

نحوه‌ی عملکرد میراگر اصطکاکی دورانی چهار گره‌ای DAMPTECH

آزمایشات انجام شده

در تصاویر زیر بخشی از آزمایشات انجام شده روی میراگرهای اصطکاکی-دورانی شرکت دمپتک که در آزمایشگاه های بسیار پیشرفته کشورهای دانمارک و ژاپن انجام شده است را می توانید مشاهده فرمایید.

نتایج آزمایش میراگراصطکاکی دورانی V شکل DAMPTECH

آزمایش میراگر اصطکاکی دورانی DAMPTECH در ژاپن

آزمایش میراگراصطکاکی دورانی V شکل DAMPTECH

آزمایش تمام مقیاس میراگر اصطکاکی دورانی DAMPTECH

آزمایش میراگراصطکاکی دورانی V شکل DAMPTECH

آزمایش میراگراصطکاکی دورانی V شکل DAMPTECH