• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com

بیمارستان آتیه 2 مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی شرکت

طرح برتر سازه فولادی کشور در سال 97، بلندترین بیمارستان ایران و خاورمیانه و یکی از بلندترین بیمارستان های جهان می باشد. بکارگیری سیستم های خاص سازه ای و تجهیز شدن به پیشرفته ترین سیستم های کنترل لرزه ای، سازه این بیمارستان را نیز همانند خود بیمارستان منحصر به فرد نموده است.

 
 

سیستم میراگرهای اصطکاکی دورانی (RFD)

با بررسی سابقه آسیبها و خرابی هایی که بیمارستانها در اثر زلزله دچار شده اند و وقفه ایجاد شده در عملکرد آنها و تلفات ناشی از خرابی و عدم امکان بهره برداری از بیمارستانها، استفاده از سیستم های نوین لرزه ای در دنیا برای این سازه ها بیش از پیش متداول شده است. در روش های سنتی طراحی لرزه ای سازه ها، با افزایش سختی سازه، سعی در مهار انرژی وارد به سازه و در نتیجه کنترل تغییر شکلها می شود. اما در روش استفاده از میراگرها در طراحی لرزه ای سازه ها، کاهش سطح انرژی جذب شده زلزله در سازه مدنظر قرار می گیرد و با افزایش میرایی سازه ها بواسطه استفاده از سیستم های میرایی (میراگر یا دمپر) علاوه بر بهینه سازی مصالح مصرفی در سازه ها، کاهش جا به جایی و دریفت وارد به سازه اتفاق می افتد.

میراگرها از لحاظ عملکردی به دو دسته، وابسته به جابجایی و وابسته به سرعت تقسیم بندی می‌شوند. از میراگرهای وابسته به سرعت،
میراگرهای ویسکوز و از میراگرهای وابسته به جا به جایی، میراگرهای اصطکاکی دورانی را می توان نام برد.