• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com
ABENOBASHI TERMINAL BUILDING

ABENOBASHI TERMINAL BUILDING

 

برج Abeno Harukas با 300 متر ارتفاع و 62 طبقه، بلندترین ساختمان ژاپن می باشد که در سال 2014 افتتاح شده است. ساختمان توانایی تحمل زلزله هایی در سطح 1.5 برابر سطح درج شده در آیین نامه های دولتی را دارا می باشد. سیستم سازه ای این ساختمان مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی با ظرفیتهای 1500 تا 500 کیلو نیوتن که برای این ساختمان طراحی و تولید شدند.

  • Location: Osaka, Japan
  • Height: 300 meters tall, 62 floors
  • V- Dampers: High capacity dampers in the range1500 – 5000kN
  • Completed: March , 2014
  • Main Use: Station, Department Store, Office, Hotel, Art Museum, and Observatory

 

 

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

پروژه ها