• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com
5 STORY LABORATORY BUILDING

5 STORY LABORATORY BUILDING

 

 

ساختمان 5 طبقه آزمایشگاه اولین پروژه جداسازی شرکت Damptech به وسیله میراگرهای اصطکاکی دورانی در کشور ژاپن می باشد. این پروژه با همکاری شرکت Takenaka طراحی و اجرا شده است. 

  • Location: Osaka, Japan
  • Height: 5 floors, 30m (100 ft)
  • V- Dampers: No. 8, Capacity: 35 Kip (150 kN), Stroke: +/- 24inch (+/-600mm)
  • Completed: 2004

 

 

تاریخ

17 خرداد 1394

مجموعه ها

پروژه ها