• تلفن : 88799175 - 021
  • ایمیل: info@behsazandishan.com
بیمارستان مهدی کلینیک

بیمارستان مهدی کلینیک

بیمارستان هشتصد تختخوابی مهدی کلینیک یکی از مجهزترین بیمارستانهای خاورمیانه خواهد بود که سازه 19 طبقه این بیمارستان با استفاده از میراگرها به سطح بالاتری از عملکرد لرزه­ای ارتقاء پیدا کرده است. اسکلت سازه در حال ساخت می باشد و میراگرها پس از ساخت اسکلت در سازه نصب خواهند شد. 

 

 

تاریخ

10 دی 1397

مجموعه ها

پروژه ها